Print

Плодово-ягідні культури

save        В нашій державі вирощується багато видів плодових і ягідних культур (близько 40 видів), з різними строками цвітіння і плодоношення, різними характеристиками і якостями, плодами різних кольорів і смаків. В цих продуктах наявні у великій кількості цукри, органічні кислоти, мінеральні солі, вітаміни тощо. Плоди яблуні, вирощені у Лісостепу України містять 4,5-20% цукрів, груші - 7-12%, вишні - 8-14%, сливи - 9-18%, чорної смородини 5-8%, суниць 4,5-7,5%; органічних кислот: яблука - 0,3-1,5%, вишні - 1,5-2,5%, чорна смородина 2,7-3,4%. Деякі плодові мають велику кількість білків і жирів. У плодах і ягодах містяться різноманітні вітаміни - A, C, B1, B2, B6, P і PP. Наприклад, у плодах чорної смородини є до 350 мг% вітаміну C, в яблуках - 12-27 мг%, суницях - 35-95 мг%. Продукти садівництва споживають у свіжому вигляді і використовують як сировину для консервної та кондитерської промисловостей.

Плодові і ягідні культури поділяють на групи за ботанічними та виробничими ознаками, за типом надземної частини, за тривалістю життя тощо. У плодівництві ботанічний рід, що об'єднує групу близьких між собою видів, називають плодовою або ягідною культурою.

За ботанічними особливостями плодово-ягідні культури поділяють на такі групи:
1) зерняткові (яблуня, груша, айва, горобина);
2) кісточкові (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алича);
3) горіхоплідні ( волоський горіх, ліщина, фундук);
4) ягідні (суниці садові, малина, смородина, порічки, аґрус і ін.);
5) виноградні (виноград);
6) цитрусові (лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин).

За типом надземної частини плодово-ягідні культури поділяють на:
1) дерева - наявний один стовбур, на якому розміщується крона (яблуня, груша, слива та ін.);
2) кущі - рослини мають кілька стовбурів ( смородина, дерен, калина, аґрус);
3) напівкущі - коренева система багаторічна, а надземна частина (кущ) дворічна (малина);
4) трав'янисті - рослини мають багаторічну кореневу систему з трав'янистою надземною частиною (суниці, полуниці);
5) ліани - рослини, які мають витке довге стебло ( виноград, лимонник, актинідія).

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення дерев (яблуня, груша, слива, вишня) комплексними мікродобривами

Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га(т) Значення
1 Розпускання бруньок «РОСТОК» Садові дерева та кущі 2  Зміцнення бруньок, а також підвищення стійкості до низьких температур. 
«РОСТОК» Цинк 1

2

Перед  цвітіння

(рожевий бутон)

«РОСТОК» Зав'язь

1

Посилення цвітіння, збільшення кількості продуктивних квіток, посилення продуктивності фотосинтезу, забезпечення легкодоступними сполуками азоту та кальцію.

«РОСТОК» Садові дерева і кущі

3
«РОСТОК» Селітра Кальцієва 1

3

Початок утворення зав'язі

 «РОСТОК»Садові дерева і кущі

3

 

Покращення утворення зав'язі  та подальшого розвитку плоду. Збільшення розмірів плодів.

 
«РОСТОК» Селітра Магнієва 1

4

Ріст плодів

«РОСТОК» Марганець

1

Поліпшення смакових властивостей плодів та збільшення їх розміру.

«РОСТОК» Плодоношення

3
Через 10-14 днів «РОСТОК» Селітра Кальцієва 2

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення ягідих культур (суниці, смородини, малина, порічки) комплексними мікродобривами

Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га(т) Значення
1 Відновлення вегетації «РОСТОК» Макро 1  Зміцнення кореневої системи, підвищення стійкості рослин до хвороб. Забезпечення рослин легкодоступною мінеральною поживою.
«РОСТОК» Садові дерева та кущі 2

2

Бутонізація

«РОСТОК» Макро

2

Посилення цвітіння, збільшення кількості продуктивних квіток.

«РОСТОК» Бор

1

3

Від зав'язування ягід до їх дозрівання

 «РОСТОК» Плодоношення

3

Збільшення розмірів плодів і поліпшення їх якості.

4

Через 7-10 днів

«РОСТОК» Селітра Кальцієва

2

Збагачення плодів кальцієм з метою підвищення їх стійкості до хвороб та тривалого зберігання.

Норма витрати робочого розчину 500-1000 л/га.

Доцільно поєднувати підживлення з внесенням ЗЗР та карбаміду (за необхідності).

За потреби рекомендується додатково вносити «РОСТОК» Залізо, «РОСТОК» Цинк та «РОСТОК» Тіоцид

Вміст поживних елементів у добривах«УАРОСТОК»ТМ та дози їх внесення розраховані відповідно до потреби рослин в них у певний період їх росту та розвитку.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ сприяє:
  • прискоренню росту та розвитку рослин;
  • підвищенню інтенсивності фотосинтезу на 10-40%;
  • зменшенню стресу рослин від ґрунтово-кліматичних і антропогенних чинників;
  • підвищенню стійкості рослин до хвороб;
  • збільшенню кількості продуктивних квіток та маси плодів;
  • підвищенню врожайності культури на 10-15%;
  • поліпшенню показників якості плодів;
  • подовження терміну зберігання продукції.

Мікродобриво

Склад мікродобрива, г/л

N

Р2О5

К2О

2О

MgO

3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Сo

«РОСТОК» Садові дерева та кущі

70

30

50

-

6

12

0,4

0,1

0,5

0,2

0,25

-

-

«РОСТОК» Зав’язь

-

-

-

4

-

18

6

3

12,4

2,2

1,5

0,15

0,25

«РОСТОК» Плодоношення

-

100

200

-

-

5

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

-

«РОСТОК» Виноград

40

40

100

-

15

32

0,35

0,3

1

1

0,5

0,05

-

Мікродобрива «УАРОСТОК»ТМ є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

Магній (Mg) Магній входить до складу основного пігменту зеленого листя - хлорофілу. Магній підтримує структуру рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці рибосом асоціюють разом лише в присутності магнію, який також необхідний для формування полісом і активації амінокислот. Тому синтез білка не йде при нестачі магнію, а тим більше за його відсутності. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою особливістю магнію є те, що він зв’язує фермент з субстратом по типу хелатного зв’язку (клешнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, наприклад, приєднуючись до пірофосфатнї групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами. У зв’язку з цим всі реакції, що включають перенесення фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також багато реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Магній активує такі ферменти, як ДНК-і РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсінтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи - реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого і спиртового бродіння. У ряді випадків вплив магнію на роботу ферментів визначається тим, що він реагує з продуктами реакції, зрушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних реакцій.

Залізо (Fe) Залізо бере активну участь у процесах обміну речовин в рослинному організмі, входить до складу ферментів, активізує дихання, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить до складу ферментів, що перш за все беруть учать в окисно-відновних реакціях, це - пероксидаза, каталаза, цитохромоксидази, НАД-Н-ци-тохром-С редуктаза. Ключове положення цитохромів (залізовмісних білково-порфіринових сполук) в обміні речовин пов’язане з транспортом електронів від дихального субстрату до молекулярного кисню. Системи цитохромів – невід’ємна частина складного механізму фотосинтезу. На відміну від цитохромів, залізовмісний білок фередоксин, також є носієм електронів, містить залізо, неміцно пов'язане з сіркою по типу сульфіду. За допомогою фередоксину здійснюється фосфорилювання, при якому енергія світла перетворюється на хімічну енергію, що накопичується в АТФ і НАДФ. Характеризується фунгіцидними властивостями для рослин. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах відмічається хлороз. Перешкоджає засвоєн­ню заліза висока вологість ґрунту.

Сірка (S) Сірка входить до складу органічних сполук, що відіграють важливу роль в обміні речовин організму. Так, сірка входить до складу трьох амінокислот - циститу, цистеїну і метіоніну. Майже всі білки включають амінокислоти, що містять сірку, тому стає зрозуміла роль сірки в білковому обміні організму. Сірка бере участь у численних реакціях обміну (аеробна фаза дихання, синтез жирів і ін.). У складі коензиму А (СоА-SH) сірка бере участь в утворенні макроергічних зв’язків з ацильними групами кислот. Ацетілкоензім А (CH3CO~SCoA) грає роль в метаболізмі вуглеводів, жирних кислот, амінокислот.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на ROSTOK-UA.COM обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.

Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.