Print

Виноград

save

     Виноград – ліанна рослина родини Виноградових. Використовується в харчовій, переробній промисловості та виноробстві. Широкого поширення набули мускатні сорти, які мають тривалий період зберігання і споживаються населенням майже цілий рік. В винограді знаходиться більше 150 біологічно-активних речовин. Виноград містить вітаміни В1, В2, В6, В12, С, Р, РР, органічні кислоти та мікроелементи: кремний, натрій, залізо, фосфор, мідь та цинк.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення винограду комплексними мікродобривами

Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га(т) Значення

1

Перед початком цвітіння
(5-8 листків)

«РОСТОК» Виноград

3 л/га

Посилення цвітіння, збільшення кількості продуктивних квіток.

«РОСТОК» Бор

0,5 л/га

Запобігання хворобам, викликаними дефіцитом бору.

 «РОСТОК» Цинк  0,5 л/га  Підвищення стійкості рослин до низьких температур.

2

Перед початком дозрівання ягід (кінець цвітіння та формування грон)

«РОСТОК» Виноград

3 л/га

Для поліпшення процесів плодоутворення; посилення відтоку вуглеводів з листя, збільшення розміру плодів.

«РОСТОК» Плодоношення

2 л/га

3 Дозрівання «РОСТОК» Плодоношення 5л/га  Поліпшення якісних показників плодів (вміст сухих речовин, цукрів, вітамінів).

Норма витрати робочого розчину 500-800 л/га.

Доцільно поєднувати підживлення з внесенням ЗЗР та карбаміду (за необхідності).

За потреби рекомендується додатково вносити «РОСТОК» Залізо 1-2 л/га та «РОСТОК» Цинк 1-2 л/га  

Вміст поживних елементів у добривах «УАРОСТОК»ТМ та дози їх внесення розраховані відповідно до потреби рослин в них у певний період їх росту та розвитку.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ сприяє:

  • підвищенню врожайності на 15-20%;
  • кращому розвитку кореневої системи саджанців;
  • максимальному засвоєнню рослинами поживних речовин;
  • збільшенню цукристості та зниженню кислотності;
  • покращенню смакових властивостей ягід і соку;
  • підвищенню стійкості до захворювань, засухи і холоду.
Мікродобриво Склад мікродобрива,  г/л

N

Р2О5

К2О

MgO

3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Со

«РОСТОК» Виноград

40

40

100

15

32

0,35

0,3

1

1

0,5

0,05

-

«РОСТОК» Плодоношення

-

100

200

-

5

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

-

«РОСТОК» Залізо

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

«РОСТОК» Бор

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

«РОСТОК» Молібден

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

«РОСТОК» Кобальт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Мікродобрива «УАРОСТОК»ТМ є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

Обробка перед висадкою: саджанці замочити на 5 хв. в 10% водному розчині мікродобрив «РОСТОК» Виноград. Приготовлений розчин можна використовувати кілька разів (термін зберігання готового робочого розчину 24 години).

Бор (B) Істотно впливає на вуглеводний і білковий обміни та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, незадовільно забезпечується вуглеводами коренева система та погіршується її розвиток. Він відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Він майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.

Молібден (Мо) Складова частина ферментів нітратредуктаз, які беруть участь у відновленні нітратів до аміаку в клітинах коренів і листків. Якщо цього елемента не вистачає, в тканинах рослин нагромаджується багато нітратів, відновлення їх затримується, внаслідок чого порушується нормальний хід азотного обміну, тому після внесення нітратних добрив потреба рослин у молібдені значно вища, ніж після внесення аміачних добрив. Крім того, під впливом молібдену аміак інтенсивніше використовується рослиною для утворення амінокислот і білків.

Молібден бере участь в окисно-відновних реакціях і відіграє важливу роль у перенесенні електронів від субстрату, який окислюється, до речовини, яка відновлюється. Молібден бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує засвоєння заліза. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.

Залізо (Fe) Залізо бере активну участь у процесах обміну речовин в рослинному організмі, входить до складу ферментів, активізує дихання, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить до складу ферментів, що перш за все беруть учать в окисно-відновних реакціях, це - пероксидаза, каталаза, цитохромоксидази, НАД-Н-ци-тохром-С редуктаза. Ключове положення цитохромів (залізовмісних білково-порфіринових сполук) в обміні речовин пов’язане з транспортом електронів від дихального субстрату до молекулярного кисню. Системи цитохромів – невід’ємна частина складного механізму фотосинтезу. На відміну від цитохромів, залізовмісний білок фередоксин, також є носієм електронів, містить залізо, неміцно пов'язане з сіркою по типу сульфіду. За допомогою фередоксину здійснюється фосфорилювання, при якому енергія світла перетворюється на хімічну енергію, що накопичується в АТФ і НАДФ. Характеризується фунгіцидними властивостями для рослин. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах відмічається хлороз. Перешкоджає засвоєн­ню заліза висока вологість ґрунту.

Марганець (Мn) Фізіологічне значення марганцю полягає у тому, що він бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з діяльністю окиснювальних ферментів – оксидаз. У разі нестачі цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних процесів і синтезу органічних речовин у рослинах.

Марганець бере участь і в транспортуванні речовин по органах рослин. Він відіграє важливу роль у процесах засвоювання амонійного та нітратного азоту. При амонійному живленні рослин він діє як сильний окисник, а при нітратному – як сильний відновник. Отже, у разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин – досить негативного явища.

Марганець бере участь не тільки в процесі фотосинтезу, а й у синтезі вітаміну С. За нестачі марганцю в рослинах знижується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що призводить до захворювання їх на хлороз. Перешкоджають засвоєнню марганцю низька вологість повітря, низька температура ґрунту і похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, а на кислих  - доступність його висока.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»ТМ дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на ROSTOK-UA.COM обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.

Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.