Print

Квасоля

save

Квасоля – рослина родини Бобових, яка вирощується в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. У овочевої квасолі в їжу використовують недозрілі боби і недозріле насіння. Незрілі боби містять до 6% білків, цукрів 3,4%, вітаміни А, В1, В2, С і мінеральні солі. Квасоля цінний харчовий продукт. Харчова цінність насіння квасолі (дозріле) визначається значним змістом білку (22-26%), який по своєму складу близький до білку м'яса (містить майже всі незамінні амінокислоти) і засвоюється організмом людини на 75-90%. Цінність білкового комплексу визначається високим вмістом (в % на суху речовину): лізину (7,9-8,1%), гістидину (2,6-9,1%), цистину (0,6-1,6%), тирозину (2,2%), триптофану (0,9-2,2%), фенілаланіну (3,3%), лейцину (9,7%). Завдяки специфічності фракційної структури (водорозчинна – 62-95%, солерозчинна – 2-25%, лугорозчинна – 1-13%) квасолевий білок добре засвоюється організмом людини. Вміст жиру в насінні складає до 2%, 52,0% вуглеводів, вітаміни (С, В1, В2, В6, РР, Е), мінеральні речовини (калій, фосфор, цинк, залізо, мідь). Квасоля має високу енергетичну цінність, так в 100 г зерна міститься 309 ккал (1293 кДж), що в 2 рази перевищує м’ясо яловичини та в 7 разів – м’ясо риби. У харчування також використовують зелені боби (спаржеві сорти квасолі), які містять до 15,7% білку, до 2 % цукру, багаті на суху речовину та вітамін С.

У світовому землеробстві (площі 20 млн га), серед зернобобових культур, квасоля посідає друге місце після сої й користується великим попитом. Західний Лісостеп України – є традиційним регіоном вирощування квасолі, особливо сприятлива його південна частина, але більша частина культури вирощується в приватному секторі на незначних площах, що не задовольняє попиту в її продукції. Тому питання щодо збільшення посівних площ, вдосконалення існуючих технологій та розробку нових перспективних технологій з використанням мікроелементів (оскільки винос їх культурою і її потреба в них висока) є актуальним. Для формування 1 ц зерна і відповідної кількості соломи, квасолі необхідно, кг/га: 3,5-5,5 азоту, 1,2-1,7 фосфору, 2,5-3,5 калію, 1,7-3,0 кальцію, 0,5-1,3 магнію і інших мікроелементів. Кращими ґрунтами для квасолі є легкі за механічним складом чорноземи з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,5-7,5). Квасоля дуже добре реагує на внесення добрив. Коренева система квасолі розміщується у верхньому шарі ґрунту, який забезпечений азотом завдяки життєдіяльності бульбочкових бактерій. Тому внесення азоту проводять тільки у стартових і підтримуючих дозах, а інші елементи живлення потрібно вносити додатково коренево чи у вигляді позакореневих підживлень.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення квасолі комплексними мікродобривами

Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га(т) Значення

1

Обробка насіння

«РОСТОК» Бобові

3

Підвищення якості посівного матеріалу, його схожості.

2

5-6 листків
(гілкування стебла)

«РОСТОК» Бобові

2

Формуванню більш розвиненої кореневої системи та надземної частини рослин, збільшення площі листкового апарату та продуктивності фотосинтезу, збільшення кількості бульбочкових бактерій та інтенсифікації симбіотичної азотфіксації.

«РОСТОК» Макро

1

3

Бутонізація

«РОСТОК» Зав’язь

2,5

Підвищення урожайності  культури на 10-15%, зростання вмісту білка в зерні, покращення його посівних властивостей.

«РОСТОК» Молібден 0,5

4

Формування бобів

«РОСТОК» Бобові

3

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

Доцільно поєднувати підживлення з внесенням ЗЗР та карбаміду (за необхідності).

За потреби рекомендується додатково вносити «РОСТОК» Бор, «РОСТОК» Молібден та «РОСТОК» Цинк

Вміст поживних елементів у добривах  «УАРОСТОК»® та дози їх внесення розраховані відповідно до потреби рослин в них у певний період їх росту та розвитку.

Застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»® сприяє:

  • підвищенню життєздатності насіння;
  • стимулюванню росту та розвитку рослин;
  • зміцненню кореневої системи та посиленню фіксації азоту з атмосфери бульбочковими бактеріями;
  • активному наростанню вегетативної маси;
  • посиленню стійкості до хвороб та шкідників (бульбочковий довгоносик до 40%);
  • закладанню репродуктивних органів з більшою кількістю квіток та бобів; 
  • зростанню якості бобів (вмісту білка, вітамінів, посівної якості);
  • збільшенню урожайності культури на 10-15%.
Мікродобриво Склад мікродобрива, г/л
N Р2О5 К2О Na2О MgO 3 Fe Mn B Zn Cu Mo Co

«РОСТОК»  Макро

60

120

60

-

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,055

-

«РОСТОК» Бобові

80

-

-

-

47

33

6

8

5,4

8

2

0,3

0,004

«РОСТОК» Зав’язь

-

-

-

4

-

18

6

3

12,4

2,2

1,5

0,15

0,25

«РОСТОК» Бор

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

«РОСТОК» Цинк

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

«РОСТОК» Молібден

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

Мікродобрива «УАРОСТОК»® є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

Молібден (Мо) Складова частина ферментів нітратредуктаз, які беруть участь у відновленні нітратів до аміаку в клітинах коренів і листків. Якщо цього елемента не вистачає, в тканинах рослин нагромаджується багато нітратів, відновлення їх затримується, внаслідок чого порушується нормальний хід азотного обміну, тому після внесення нітратних добрив потреба рослин у молібдені значно вища, ніж після внесення аміачних добрив. Крім того, під впливом молібдену аміак інтенсивніше використовується рослиною для утворення амінокислот і білків.

Молібден бере участь в окисно-відновних реакціях і відіграє важливу роль у перенесенні електронів від субстрату, який окислюється, до речовини, яка відновлюється. Молібден бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує засвоєння заліза. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.

Бор (B)  Покращує надходження азоту в рослину (приріст урожаю від внесення бору - 2-4 ц/га). Істотно впливає на вуглеводний і білковий обміни та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, незадовільно забезпечується вуглеводами коренева система та погіршується її розвиток. Він відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.

Магній (Mg) Магній входить до складу основного пігменту зеленого листя - хлорофілу. Магній підтримує структуру рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці рибосом асоціюють разом лише в присутності магнію, який також необхідний для формування полісом і активації амінокислот. Тому синтез білка не йде при нестачі магнію, а тим більше за його відсутності. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою особливістю магнію є те, що він зв’язує фермент з субстратом по типу хелатного зв’язку (клешнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, наприклад, приєднуючись до пірофосфатнї групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами. У зв’язку з цим всі реакції, що включають перенесення фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також багато реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Магній активує такі ферменти, як ДНК-і РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсінтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи - реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого і спиртового бродіння. У ряді випадків вплив магнію на роботу ферментів визначається тим, що він реагує з продуктами реакції, зрушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних реакцій.

Цинк (Zn) Під впливом цинку підвищується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Велике значення цинку в окисно-відновних реакціях дихання, у регулюванні синтезу АТФ, в обміні ауксинів і РНК.

Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування зернівок в умовах суховіїв, де він сприяє нагромадженню в квітках органічних кислот, які виступають захисними речовинами. Крім того, цей елемент підвищує холодостійкість рослин.

За нестачі цинку порушується синтез білка і його вміст у рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що за його нестачі в рослинах нагромаджуються аміди та амінокислоти, тобто розчинні азотні сполуки. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми фосфору і вапна, низька температура ґрунту.

Мідь (Cu) Найбільша кількість міді засвоюється рослиною від фази кущіння до колосіння. Мідь входить до складу окиснювальних ферментів (поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактази, дегідрогенази), які мають велике значення в окиснювальних процесах, що відбуваються в рослинах. Цей елемент підсилює інтенсивність дихання рослин.

Недостатня кількість міді в рослинах знижує активність процесів синтезу та призводить до нагромадження розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розкладання складних органічних речовин. Мідь відіграє важливу роль і в процесах фотосинтезу: надає хлорофілу більшої стійкості. Характерною особливістю дії міді є те, що цей елемент підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних захворювань. За нестачі цього елементу гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді зумовлюється вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря.

Кобальт (Co) Особливо кобальт необхідний бобовим рослинам, оскільки бере участь у процесі фіксації атмосферного азоту. Кобальт входить до складу кобаломіну (вітамін В12), який синтезується бактеріями в бульбочках бобових рослин, а також до складу ферментів азотфіксуючих організмів, що беруть участь в синтезі метіоніну, ДНК і поділі клітин бактерій. Кобальт впливає також на функціонування фотосинтетичного апарату, синтез білка.

Застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»® дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на ROSTOK-UA.COM обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.

Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.