Print

Кукурудза

save

Кукурудза – це одна з основних зернових культур України, що має найвищу урожайність. Білок кукурудзи містить незамінні для організму людини амінокислоти і має високий вміст крохмалю у зерні.

Серед зернових культур, кукурудза має найвищий винос та коефіцієнт засвоєння мікроелементів із ґрунту. На формування 1 т зерна і відповідної кількості вегетативних органів кукурудза виносить з 1 га ґрунту, кг/га: N – 20-30, Р2О5 – 8-10, К2О – 15-17, а також багато кальцію 10, магнію (Mg) – 6, сірки (S) – 4-5, марганцю (Mn) – 0,15, цинку (Zn) – 0,05-0,1, бору (B) – 0,01-0,02, молібдену (Мo) – 0,01, заліза (Fe) – 0,2 та інших мікроелементів.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення кукурудзи комплексними мікродобривами

  № Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га(т) Значення

1

Обробка насіння

«РОСТОК» Зерновий

3

Підвищення якості посівного матеріалу (енергія проростання і схожість) та забезпечення поживними елементами на початкових фазах росту і розвитку.

2

Фаза 3-4 листки

«РОСТОК» Кукурудза

1

Зміцнення кореневої системи;
збільшення площі листової поверхні;
підвищення стійкості рослин до хвороб, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних  умов; підвищення врожайності.
«РОСТОК» Макро

1

3

Фаза 6-8 листків

«РОСТОК» Цинк

1

Підвищення врожайності за рахунок збільшення зернівок у качані та їх маси,
поліпшення якості зерна шляхом забезпечення необхідними мікроелементами для білкового та вуглеводного обмінів.
«РОСТОК»  Кукурудза

2

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

Доцільно поєднувати підживлення з внесенням ЗЗР та карбаміду (за необхідності).

За потреби рекомендується додатково вносити «РОСТОК» Цинк (1-2 л/га)

Вміст поживних елементів у добривах «УАРОСТОК»® та дози їх внесення розраховані відповідно до потреби рослин в них у певний період їх росту та розвитку.

Застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»®  сприяє:

 • підвищенню життєздатності насіння;
 • стимулюванню росту та розвитку рослин;
 • зміцненню кореневої системи та підвищенню коефіцієнту використання елементів живлення з ґрунту;
 • додатковому забезпеченню рослин елементами живлення;
 • активному наростанню вегетативної маси;
 • посиленню стійкості рослин до хвороб;
 • підвищенню стійкості рослин до несприятливих ґрунтово-кліматичних умов;
 • поліпшенню озерненості качанів та маси 1000 зерен кукурудзи; 
 • покращенню показників якості зерна;
 • збільшенню урожайності культури на 10-15 %;
Мікродобриво Склад мікродобрива,  г/л
N Р2О5 K2О MgO 3 Fe Mn B Zn Cu Mo
«РОСТОК» Кукурудза

80

-

-

42

26

4,2

4,2

2,2

22

1,5

0,1

«РОСТОК» Зерновий

80

-

-

51

37

3,6

12

2

2

9

0,05

«РОСТОК» Макро

60

120

60

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,055

«РОСТОК» Цинк

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

Мікродобрива  «УАРОСТОК»®  є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

Традиційно кукурудзу вважають «індикатором» вмісту мікроелементів в ґрунті. Кукурудза чутлива до застосування мікроелементів, особливо цинку (Zn), марганцю (Mn), міді (Cu) та бору (B). За нестачі цих мікроелементів гальмується ріст та розвиток рослин кукурудзи та знижується продуктивність культури.

Рослини кукурудзи мають дві критичні фази щодо забезпеченості їх мікроелементами:

 • фаза 3-4 листків - формується перший ярус вторинної кореневої системи, яка лише за сприятливих ґрунтових умов, здатна споживати елементи живлення. У цій фазі для стимулювання росту вузлових коренів важливо забезпечити рослини кукурудзи окрім сполук фосфору, ще й марганцем (Mn), цинком (Zn) та бором (B). Разом з цим, у рослин кукурудзи формується листковий апарат, що теж вимагає оптимального забезпечення марганцем (Mn), цинком (Zn) та міддю (Cu).
 • фаза 6-8 листків - інтенсивно розвивається вторинна коренева система рослин, починають формуватися елементи генеративних органів (качани) та спостерігається інтенсивний ріст листкової поверхні. У цій фазі зростає потреба в мікроелементах: цинку (Zn), марганцю (Mn), бору (B) та міді (Cu).

Цинк (Zn) Під впливом цинку підвищується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Велике значення цинку в окисно-відновних реакціях дихання, у регулюванні синтезу АТФ, в обміні ауксинів і РНК.

Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування зернівок в умовах суховіїв, де він сприяє нагромадженню в квітках органічних кислот, як захисних речовин. Крім того, цей елемент підвищує холодостійкість рослин.

За нестачі цинку порушується синтез білку і його вміст у рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що за його нестачі в рослинах нагромаджуються аміди та амінокислоти, тобто розчинні азотні сполуки. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми фосфору і вапна, низька температура ґрунту.

Марганець (Мn) Фізіологічне значення марганцю полягає у тому, що він бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з діяльністю окиснювальних ферментів – оксидаз. У разі нестачі цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних процесів і синтезу органічних речовин у рослинах.

Марганець бере участь і в транспортуванні речовин по органах рослин. Він відіграє важливу роль у процесах засвоювання амонійного та нітратного азоту. При амонійному живленні рослин він діє як сильний окисник, а при нітратному – як сильний відновник. Отже, у разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин – досить негативного явища.

Марганець бере участь не тільки в процесі фотосинтезу, а й у синтезі вітаміну С. За нестачі марганцю в рослинах знижується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що призводить до захворювання їх на хлороз. Перешкоджають засвоєнню марганцю низька вологість повітря, низька температура ґрунту і похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, а на кислих  - доступність його висока.

Мідь (Cu) Найбільша кількість міді засвоюється рослиною від фази кущіння до колосіння. Мідь входить до складу окиснювальних ферментів (поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактази, дегідрогенази), які мають велике значення в окиснювальних процесах, що відбуваються в рослинах. Цей елемент підсилює інтенсивність дихання рослин.

Недостатня кількість міді в рослинах знижує активність процесів синтезу та призводить до нагромадження розчинних вуглеводів, амінокислот та інших продуктів розкладання складних органічних речовин. Мідь відіграє важливу роль і в процесах фотосинтезу: надає хлорофілу більшої стійкості. Характерною особливістю дії міді є те, що цей елемент підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних захворювань. За нестачі цього елементу гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді зумовлюється вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря.

Бор (В)  Сприяє росту меристематичних тканин вегетативних органів та кореневої системи рослин, проростанню пилку в пилкових трубках, підвищує фертильність пилку, що поліпшує процеси плодоношення та підвищує потенційну врожайність культури. Проте, підвищенні дози бору пригнічують ріст та розвиток кукурудзи.Посушливі умови, високий вміст азоту (N), сполук кальцію (Са) і калію (К) в ґрунті знижують доступність бору для рослин.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на ROSTOK-UA.COM обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.