«УАРОСТОК»® - сучасні позакореневі мікродобрива для сільськогосподарських культур 

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Анатолій Юник, канд. с.-г.  наук, доцент кафедри рослинництва НУБіП України

Вадим Плотніков, агроном консультант

Мікроелементи – незамінний чинник для росту і розвитку та формування продуктивності сільськогосподарських культур

Ефективним засобом підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, який широко застосовується в останні роки є проведення позакореневих підживлень мікродобривами.

Мікроелементи, які входять до складу мікродобрив, приймають участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах в рослинах, сприяють активності ферментів, посилюють вуглеводний обмін, підвищують інтенсивність фотосинтезу. Їх роль у живленні рослин не обмежується активізацією ферментів, вони здатні утворювати комплекси з нуклеїновими кислотами та іншими сполуками, впливають на фізичні властивості і структуру клітини, стан і розвиток кореневої системи, формування репродуктивних органів тощо.

Крім того, мікроелементи підвищують проникність клітинних мембран, що впливає на надходження іонів в рослину, на структуру і фізіологічні функції рибосом. Також під дією мікроелементів підвищується стійкість рослин проти грибкових і бактеріальних хвороб, несприятливих умов зовнішнього середовища. Тому питання застосування добрив, які містять мікроелементи,  стає дедалі більш актуальним в аграрному бізнесі.

Слід відмітити, що ефективність впливу мікроелементів на рослинний організм, прямо залежить від форми, в якій перебуває елемент. Ефективною формою мікроелементів є хелатоутворюючі сполуки – комплексонати (хелати).

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» - вітчизняний виробник хелатних добрив «УАРОСТОК»® 

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує  сільгоспвиробникам широкий асортимент високоякісних позакореневих добрив «УАРОСТОК»® власного виробництва, в яких мікроелементи перебувають у біологічно активній хелатній формі. В портфоліо компанії є комплексні добрива, які містять збалансоване співвідношення біогенних елементів, яке забезпечує фізіологічні потреби сільськогосподарських культур до поживних речовин (РОСТОК Буряк, РОСТОК Кукурудза, РОСТОК Картопля, РОСТОК Огірок, РОСТОК Виноград), або групи культур (РОСТОК Зерновий, РОСТОК Олійний, РОСТОК Бобові), а також монодобрива, із високим вмістом одного мікроелемента (РОСТОК Цинк, РОСТОК Мідь, РОСТОК Залізо, РОСТОК Бор та ін.).

Родзинкою продуктової лінійки є унікальне добриво РОСТОК Тіоцид, яке містить високий вміст діючої речовини сірки (750 г/л). Крім сірки до складу добрива також входить калій (60 г/л) та натрій (250 г/л). Добриво володіє захисним ефектом, стримуючи розвиток широкого кола збудників основних хвороб, підвищує стійкість рослин до шкідників, а також до різного роду стресів навколишнього середовища.

 «УАРОСТОК»® - сучасні добрива в системі удобрення рослин

Всі мікродобрива «УАРОСТОК»® випускаються у рідкому стані, тому готові до використання. Добрива виробляються з найякіснішої європейської сировини, не містять хлору, важких металів та повністю відповідають нормативам європейських стандартів якості та екологічності.  На сьогодні виробництво сертифіковане за міжнародним стандартом ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 

Головним хелатуючим агентом який використовується при хелатуванні мікроелементів є етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА), яка володіє найкращими хелатуючими властивостями за стійкістю та безпечністю. Також слід наголосити, що крім хелатуючого агента ЕДТА при виробництві мікродобрив, в якості комплексоутворювачів використано також ряд органічних кислот (бурштинова, яблучна, лимонна, оцтова), які підвищують ступінь хелатування мікроелементів. 

Характерною рисою є наявність в добриві гумінових речовин та амінокислот. Під впливом гумінових речовин змінюється проникність клітинних мембран, підвищується активність багатьох ферментів, а це в свою чергу збільшує синтез білків і вуглеводів. Також позитивний вплив вони мають на: поглинання поживних речовин з ґрунту, водообмін, збільшення вмісту хлорофілу та продуктивність фотосинтезу.

Амінокислоти які входять до складу добрив «УАРОСТОК»® відіграють важливу роль в ензиматичному та структурному синтезі білків, беруть участь у більшості метаболічних процесів рослин, незамінні для продуктивного запилення квіток, регуляції водного балансу, роботи продихів та фотосинтезу, поліпшують транспірацію та регулюють осмотичні процеси. Крім того амінокислоти підвищують проникність клітинних мембран, а отже сприяють проникненню елементів до органів рослини та їх швидкому засвоєнню. Амінокислоти які містяться в добриві «УАРОСТОК»® ефективно виводять рослини із стресового стану (заморозки, посуха, недостатня або надлишкова кількість вологи, пестицидне навантаження).

Ще однією особливістю добрив «УАРОСТОК»® є присутність в складі  прилипача, за рахунок якого поживний розчин добрива не змивається опадами з поверхні рослин та забезпечує  безперервну адсорбцію елементів живлення з добрива клітинами рослин.

Мікродобрива «УАРОСТОК»® є екологічно безпечними. За ступенем впливу на людину вони належать до групи препаратів «малонебезпечні». Позакореневі добрива «УАРОСТОК»®  пройшли міжнародну експертизу і отримали сертифікат «ORGANIC», що дозволяє застосовувати їх в органічному землеробстві.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® 

Мікродобрива  «УАРОСТОК»® можна застосовувати в суміші із засобами захисту рослин, стимуляторами, регуляторами росту, що зводить до мінімуму вартість операції внесення. Рекомендовані дози внесення «УАРОСТОК»®  за позакореневого підживлення від 1 до 3 л, залежно від культури та фази розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1. Доза внесення мікродобрив «УАРОСТОК»® за позакореневого підживлення, л/га

Добриво

Доза, л/га

Культури

Комплексні добрива

«РОСТОК» Буряк*

2-3

Цукровий буряк, столовий буряк

«РОСТОК» Кукурудза*

2-3

Кукурудза

«РОСТОК» Картопля*

1-2

Картопля

«РОСТОК» Зерновий*

2-3

Зернові

«РОСТОК» Олійний*

2-3

Соняшник, ріпак, льон олійний

«РОСТОК» Бобові*

2-3

Соя, горох, квасоля, люпин

«РОСТОК» Огірок*

2-3

Огірок, кабачок, патисон

«РОСТОК» Томати*

2-3

Томати, баклажан, перець

«РОСТОК» Виноград*

2-4

Виноград

«РОСТОК Тіоцид»**

1-2

Ріпак, пшениця озима та яра, цукровий буряк, плодові, кукурудза, картопля

Монодобрива

«РОСТОК» Мідь**

0,5-1

Зернові, плодові, овочеві

«РОСТОК» Бор**

1-2

Цукровий буряк, соняшник, ріпак, соя, овочеві, плодові

«РОСТОК» Марганець**

1-2

Зернові, цукровий буряк, ріпак, картопля, овочеві

«РОСТОК» Цинк**

1-2

Кукурудза, соняшник, зернові

«РОСТОК» Залізо**

0,5-1

Плодово-ягідні, овочеві, кукурудза

«РОСТОК» Молібден**

0,5-1

Бобові, ріпак, буряк, овочеві


Примітка:
* - до складу добрива входять гумінові речовини, амінокислоти та прилипач.

** - до складу добрива входить прилипач.         

Результати ефективності використання мікродобрив «УАРОСТОК»®

Мікродобрива «УАРОСТОК»® випробувались науково-дослідними інститутами в різних кліматичних зонах України. Нижче наводимо результати цих випробувань (табл. 2).

Ефективність від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® відмічена і на виробничих площах. Так, на полях ТОВ “Вікторія Агро” (Полтавська обл.) в результаті застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® при двохразовому позакореневому підживленні сої одержали приріст врожаю зерна 2,4 ц/га або 14%.

В господарстві  СТОВ «Злагода» (Чернігівська обл.) застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® на посівах пшениці озимої забезпечило підвищення урожайності зерна на 5 ц/га; сої – на 2,9 ц/га; кукурудзи – на 6,4 ц/га.

Як свідчить економічна ефективність застосування позакореневих добрив «УАРОСТОК»®  одна витрачена гривня на добриво забезпечує додаткове надходження від 4 до 10 гривень.

Таблиця 2. Приріст урожайності від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® на посівах сільськогосподарських  культур

за результатами наукових досліджень 2010-2014 років

Культура (сорт/гібрид)

Дослідницька організація

Приріст

Фаза застосування

т/га

%

Пшениця озима (Царівна)

ДП «НІТЦ ІК СГП НААН»

0,68

15

вихід в трубку 

колосіння

Пшениця яра (Струна)

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

0,99

27

кущення 

трубкування

 колосіння

Пшениця яра (Печерянка)

ДП «НІТЦ ІК СГП НААН»

0,63

19

вихід в трубку

 колосіння

Ріпак озимий (НК Технік)

НУБіПУ

0,46

12

осіння розетка

стеблування

бутонізація

Ріпак ярий

(Сріблястий)

НУБіПУ

0,27

11

стеблування

бутонізація

Ячмінь ярий

(Хадар)

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

0,82

30

трубкування

колосіння

Кукурудза

(Дельфін)

НУБіПУ

0,84

9

3-4 листки

6-8 листків

Цукровий буряк

(Уладово-Верхнячский МС 37)

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

4,40

13

змикання листків в рядках

друге – через 3-4 тижні

Льон олійний

(Лірина)

НУБіПУ

0,23

11

ялинка

бутонізація

Соняшник

(МАS – 91А)

ДП «НІТЦ ІК СГП НААН»

0,44

17

5-6 листків

8-10 листків

Картопля

(Фантазія)

ДП «НІТЦ ІК СГП НААН»

4,0

14

бутонізація

цвітіння

Соя

(Київська 98)

ДП «НІТЦ ІК СГП НААН»

0,49

18

гілкування

бутонізація


Позакореневе підживлення добривами «УАРОСТОК»
® забезпечує:

  •  швидке надходження елементів живлення в клітини рослин;
  •  зростання ефективності засвоєння NPK кореневою системою рослин із добрив та ґрунту на 10-30%;
  •  підвищення толерантності рослин до стресових умов, що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов, грибкових та бактеріальних хвороб тощо;
  •  підвищення інтенсивності проходження процесу фотосинтезу;
  •  стимулювання життєво важливих біохімічних, обмінних процесів;
  •  підвищення врожайності до 30% та поліпшення якості товарної продукції.

Отже, застосування вітчизняних мікродобрив «УАРОСТОК»® в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур дає можливість сільгоспвиробнику максимально реалізувати генетичний потенціал сучасних сортів і гібридів, та в цілому покращити економічну ефективність сільськогосподарського виробництва.

Мікродобрива «УАРОСТОК»® - незамінний чинник в отриманні високого урожаю доброї якості.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.