Урожайність та якість зерна ячменю ярого залежно від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® 

Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень                          

Ячмінь є другою, після пшениці, за поширенням зерновою культурою, яку вирощують на території України. Він займає важливе місце як цінна продовольча, кормова і технічна культура. При продовольчому використанні зерно переробляють в перлову та ячну крупи, сурогат кави та муку, з якої в деяких тропічних та субтропічних країнах випікають хліб. Також пивоварні сорти використовуються для заводського та домашнього пивоваріння. Екстракти солоду, що отримуються із зерна ячменю також використовуються в кондитерській та фармацевтичній промисловості. В тваринництві зерно ячменю використовується на корм для свиней та коней. Також як корм для сільськогосподарських тварин використовується зелена маса ячменя.

Середня урожайність зерна ячменю складає близько 2,5 т/га, тоді як в Європі вона сягає 5,5-6,0 т/га. Урожайність зерна ячменю ярого значною мірою залежить від елементів агротехніки вирощування, серед яких мінеральні добрива відіграють вирішальну роль. Не менш важливу роль в системі живлення відіграють й мікродобрива. Вони є нерозривною складовою частиною заходів із підвищення врожайності, оскільки для нормального розвитку рослинного організму застосування лише макродобрив є недостатнім. Мікроелементи прискорюють розвиток рослин і дозрівання насіння, підвищують стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища, а також роблять їх стійкими до ряду бактерійних і грибкових хвороб. Дослідженнями встановлено, що найбільш ефективними є біологічно активні мікроелементи у формі комплексонатів (хелатів) металів.

Сьогодні на ринку України високоефективними є мікродобрива під назвою «УАРОСТОК»® (виробник ТОВ «Український Аграрний Ресурс»), в яких  коефіцієнт засвоєння мікроелементів з добрив становить 95-98%.

«УАРОСТОК»® – це рідкі органо-мінеральні добрива, які містять збалансоване співвідношенням макро- та мікроелементів з гуміновими речовинами та амінокислотами. У якості хелатуючого агента при виробництві мікродобрив «УАРОСТОК»® використовується ЕДТА (етилендіамінтетраоцтова кислота). Крім хелатуючого агента ЕДТА при виробництві мікродобрив, в якості комплексоутворювачів використано також ряд органічних кислот (бурштинова, яблучна, лимонна, оцтова), які підвищують хімічну стійкість і рухливість хелатованих мікроелементів в середовищах із широким діапазоном рН. 

Однією з позитивних особливостей мікродобрив «УАРОСТОК»® є наявність прилипача який сприяє рівномірному розподілу та тривалішому перебуванню поживного розчину на поверхні листа. Характерною особливістю є наявність в добриві гумінових кислот та амінокислот. Мікродобрива «УАРОСТОК»® нетоксичні для людей та бджіл. За ступенем дії на організм вони відносяться до 4 класу небезпеки (мало небезпечна речовина). Якість та безпека мікродобрив «УАРОСТОК»® підтверджується міжнародним сертифікатом Organic, що включає в себе комплекс нормативних документів з виробництва, переробки, маркування та збуту органічної продукції.

Дослідження з вивчення ефективності дії мікродобрив «УАРОСТОК»® на урожайність та якість зерна ячменю ярого за різних рівнів мінерального живлення проводили на полях лабораторії технологій вирощування зернових та технічних культур ДП «НІТЦ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України» впродовж 2011-2013 років. Ґрунти дослідного поля – сірі опідзолені середньосуглинкові з вмістом гумусу – 2,0-2,2%, рН (сольового) – 5,2-5,4; гідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 7,0 мг; рухомого фосфору (за Чиріковим) – 15,0-15,8 мг і обмінного калію – 12,0-12,4 мг на 100 г ґрунту.

В дослідженнях вивчали ефективність дворазового позакореневого підживлення посівів ячменю ярого макро- і мікродобривами «УАРОСТОК»® в поєднанні з 5% в.р. карбаміду.  В фазу  кущення вносили «РОСТОК Макро» нормою 4 л/га + карбамід 11 кг/га та в фазу вихід в трубку «РОСТОК Плодоношення» 4 л/га + «РОСТОК Тіоцид» 2 л/га + карбамід  11 кг/га.

Агрохімічні властивості добрив «УАРОСТОК»® які використовували в досліді наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК» ®, г/л

Марка

N

P2O5

K2O

Na2O

MgO

SO3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Плодоношення

 

100

200

-

 

5,0

0,5

2,0

0,75

0,6

0,6

0,05

Макро

60

120

60

-

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,05

Тіоцид

-

-

60

250

-

750

-

-

-

-

-

-


Польові дослідження свідчать про те, що дворазове позакореневе внесення мікродобрив «УАРОСТОК»® в поєднанні з 5% в.р. карбаміду забезпечило значне збільшення урожайності зерна ячменю ярого за різних систем удобрення (табл. 2).

Так, у  варіанті органічної системи удобрення з післядією побічної продукції попередника та бактерізацією насіння азотфіксуючими і фосформобілізівними бактеріями, приріст урожайності зерна в порівнянні з контролем (обробка водою) становив 0,48 т/га. На варіантах органомінеральної системи удобрення з внесенням N30-60P20-40K30-60 при застосуванні мікродобрив «УАРОСТОК»® було отримано найбільшу прибавку врожайності зерна 0,56-0,59 т/га, що пояснюється підвищенням поглинання біогенних елементів кореневою системою рослин із добрив та ґрунту.

Таблиця 2. Вплив мікродобрив «УАРОСТОК»® на урожайність ячменю ярого, т/га (середнє за 2011-2013 рр.)

Система удобрення

Урожайність, т/га

Приріст, т/га

Вода (контроль)

Мікродобрива «УАРОСТОК»®

Побічна продукція + бактеризація насіння - Фон

2,70

3,18

+0,48

Фон + N30P20K30

4,26

4,82

+0,56

Фон + N45P30K45

4,64

5,23

+0,59

Фон + N60P40K60

4,99

5,58

+0,59

Добрива «УАРОСТОК»®  не тільки збільшували врожайність, а й покращували якість зерна (табл. 3).  Так, без застосування мікродобрив вміст сирого протеїну в зерні ячменю ярого був найнижчим і коливався в межах 10,0-11,2%. Найбільший вміст сирого протеїну в зерні ячменю отримали у варіанті удобрення N60P40K60, що пояснюється збільшенням запасів мінерального азоту в ґрунті та повнішим використанням його рослинами. При застосуванні мікродобрив «УАРОСТОК»® вміст сирого протеїну підвищувався до 11,5%. Згідно з ДСТУ 3769-98 все зерно було придатне для пивоваріння.

Таблиця 3.  Вміст сирого протеїну в зерні ячменю ярого залежно від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»®, % (середнє за 2011-2013 рр.)

Система удобрення

Вода (контроль)

Мікродобрива «УАРОСТОК»®

+/- до контролю

Побічна продукція + бактеризація насіння - Фон

10,0

10,3

+0,3

Фон + N30P20K30

10,7

11,0

+0,3

Фон + N45P30K45

10,9

11,3

+0,4

Фон + N60P40K60

11,2

11,5

+0,3

Висновки

1. На невисоких фонах живлення рослин ячменю ярого із застосуванням лише побічної продукції попередника та бактерізацією насіння азотфіксуючими і фосформобілізівними бактеріями, при внесенні мікродобрив «УАРОСТОК»® прибавка врожайності зерна становить 0,48 т/га.

2. На середніх і високих фонах живлення рослин ярого ячменю за органомінеральної системи удобрення із внесенням N30-60P20-40K30-60,  при застосуванні мікродобрив «УАРОСТОК»®  прибавка врожайності зерна становить 0,56-0,59 т/га.

3. Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»®  забезпечує незначне збільшення вмісту сирого протеїну в зерні ячменю ярого на 0,3-0,4%.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.