ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗА РІЗНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень 

Ріпак є цінною олійною культурою, яка використовується в багатьох галузях народного господарства. Насіння озимого ріпаку містить 45-50% олії, 24-31% білка, 6-12% клітковини. До складу ріпакової олії входить значна кількість гліцеринових кислот. Ріпакова олія за своїм жирнокислотним складом і смаковими якостями наближається до маслинної, і є більш корисною для людини, ніж соняшникова і соєва. За даними FAO, щорічне виробництво ріпакової олії на продовольчі цілі складає 15-16 млн т. Кон’юнктура світового ринку та зростаючий попит на рослинну олію сприяють розширенню площ під цією культурою. Площа посівів ріпаку в світі сягає близько 33 млн га за середньої врожайності на рівні 17-18 ц/га. Але в Україні середня врожайність озимого ріпака не перевищує 17 ц/га через його недостатню зимостійкість.

Вирішальними чинниками зимостійкості ріпаку є сприятливі погодні умови: достатня кількість опадів і повільне зниження температури. Крім кліматичних чинників, зимостійкість ріпаку залежить значною мірою від агротехнічних заходів, проведених восени: підготовка ґрунту, строк сівби, норма висіву, кількість внесених мінеральних добрив, осіннє використання фунгіцидів та мікродобрив.

Одним із визначальних чинників доброго розвитку і високої продуктивності є забезпечення рослин озимого ріпаку макро- та мікроелементами в осінній період. Наведемо деякі результати досліджень щодо впливу позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® на зимостійкість та урожайність озимого ріпаку за різних рівнів мінерального живлення. Дослідження проведені на дослідному полі Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України. Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний  середньосуглинковий, який в орному шарі 0-30 см містить 4,5-5,5 мг легкогідролізованого азоту, 5,5-7,0 мг рухомих форм фосфору, 12-14 мг/100 г ґрунту обмінного калію, рН сольової витяжки – 6,8-7,3. Для сівби використали гібрид  ріпаку НК ТЕХНІК. Дослідження проводили за наступною схемою (табл. 1).

Таблиця 1. Схема досліду

Варіант удобрення

Фаза росту та розвитку рослин

формування розетки (осінь)

стеблування

бутонізація

позакореневе підживлення (марка і доза внесення мікродобрив)

N30P40K70 + N30 * (кoнтрoль)

Вода (контроль)

Вода (контроль)

Вода (контроль)

N30P60K105 + N30 * + N30**

N30P80K130 + N60 *  + N30**

N30P40K70 + N30 * (кoнтрoль)

РОСТОК Макро – 2 л/га + РОСТОК Бор – 1 л/га

РОСТОК Олійний – 2 л/га + РОСТОК Бор – 1 л/га

РОСТОК Олійний – 2 л/га + РОСТОК Бор – 1 л/га

N30P60K105 +N30* + N30 **

N30P80K130 + N60 * + N30**

Кореневе підживлення озимого ріпаку проводили двічі:  * -  по мерзло-талому ґрунті,  ** -  в період відновлення вегетації (через три тижні після першого).

Агрохімічні властивості добрив «УАРОСТОК»® які використовували в досліді наведено в таблиці 2. Добрива згідно зі схемою досліду, розчиняли у 250 л/га води безпосередньо перед обприскуванням посівів. На контролі посіви обробляли водою у нормі 250 л/га.

Таблиця 2. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК»®, г/л

Марка

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Олійний

80

-

-

33

40

4

13,4

5,4

8

3

0,15

Макро

60

120

60

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,05

Бор

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-


Важливим, а іноді й вирішальним фактором є стан рослин, за якого вони йдуть на перезимівлю. Для успішної перезимівлі рослина повинна мати відповідний розвиток: кількість листків, висоту, розмір кореневої шийки, фізіологічний стан - стадія розетки, здорове листя, його забарвлення та біохімічний стан – кількість вуглеводів у кореневій шийці.

Результати досліджень по накопиченню цукрів рослинами озимого ріпаку за різних рівнів мінерального живлення та позакореневого підживлення мікродобривами наведені в таблиці 3. Одержані нами дані свідчать про те, що найбільша кількість цукрів в кінці осінньої вегетації накопичується в рослинах озимого ріпаку у варіанті удобрення N30P80K130, що пояснюється більшою кількістю внесених фосфорно-калійних добрив. Найменшу кількість цукрів (19,8%) накопичували рослини в контрольному варіанті за удобрення N30P40K70. Слід відмітити, що  в цьому варіанті рослини мали найнижчий показник зимостійкості (63,3%). 

Таблиця 3. Вплив макро- та мікродобрив на біохімічні показники рослин озимого ріпаку та його зимостійкість, %

Доза мінеральних добрив

Вміст цукрів, %

Зимостійкість рослин, %

Контроль

 «УАРОСТОК»®

Контроль

«УАРОСТОК»®

N30P40K70 (кoнтрoль)

19,8

25,2

63,3

68,2

N30P60K105

23,2

29,8

68,9

74,5

N30P80K130

26,0

31,7

72,2

77,7


На вміст цукрів в рослинах наприкінці осінньої вегетації впливало й проведення позакореневого підживлення мікродобривами. Як свідчить практика, внесення мікродобрив восени у фазу розетки озимого ріпаку, сприяє накопиченню поживних речовин у рослинах, та як результат створює сприятливі умови для старту навесні.

Проведені дослідження показали, що осіннє позакореневе підживлення посівів озимого ріпаку мікродобривами «УАРОСТОК»® за схемою «РОСТОК Макро» 2 л/га + «РОСТОК Бор» 1 л/га позитивно вплинуло на накопичення цукрів, що пояснюється збалансованим мінеральним живленням рослин в цей період. Тенденції накопичення цукрів восени за позакореневого підживлення послідовно впливали на зимостійкість рослин. За результатами підрахунку кількості живих рослин навесні виявилося підвищення зимостійкості ріпака після проведення позакореневого підживлення добривами «УАРОСТОК»® на 5-8 абсолютних відсотки.

Відомо, що одним з найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення врожайності і поліпшення якості продукції є добрива. Результати проведених досліджень підтверджують, що рівень врожайності тісно пов’язаний з кількістю внесених мінеральних добрив (табл. 4). За результатами наших досліджень найвищий показник урожайності насіння ріпаку отримано при удобренні N30P80K130 + підживлення N60 + N30, який склав 4,31 т/га.  При зменшені норми мінерального живлення до N30P60K105+N30+N30  урожай насіння зменшився до 3,66 т/га. На контрольному варіанті N30P40K70+N30 урожай насіння був найменшим і становив 3,24 т/га, що пояснюється меншою кількістю внесених поживних речовин.

Таблиця 4. Урожайність озимого ріпаку залежно від добрив, т/га

Доза мінеральних добрив

Підживлення мікроелементами

Приріст урожаю, т/га

без підживлення

«УАРОСТОК»®

N30P40K70 + N30*(кoнтрoль)

3,24

3,52

0,28

N30P60K105 + N30 * + N30**

3,66

4,05

0,39

N30P80K130 + N60* + N30**

4,31

4,89

0,58


Необхідно зазначити, що на величину врожайності значною мірою впливали позакореневі підживлення мікродобривами в критичні періоди росту та розвитку озимого ріпаку. Під його впливом збільшується надходження і використання поживних речовин з ґрунту та внесених мінеральних добрив на 10-15%. Застосування позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® підвищувало врожайність насіння ріпаку на 0,28-0,58 т/га залежно від рівня мінерального живлення. Найбільшу врожайність за позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® до 4,89 т/га отримали у варіанті N30P80K130 + N60 + N30, що на 0,58 т/га більше за показник аналогічного варіанта, але без позакореневих підживлень.

Таким чином, на основі одержаних результатів досліджень можна стверджувати, що проведення трикратних позакореневих підживлень в критичні фази росту і розвитку озимого ріпаку розетка-стеблування-бутонізація хелатними добривами торгової марки «УАРОСТОК»®  забезпечує оптимальні умови для формування врожаю.

Висновки. Перезимівля озимого ріпака в значній мірі залежить від умов його розвитку в осінній період. Найбільшу кількість цукрів (31,7%) озимий ріпак накопичує у варіанті удобрення N30P80K130 та проведення позакореневого підживлення мікродобривами «РОСТОК Макро» в дозі 2 л/га + «РОСТОК Бор» в дозі 1 л/га.

Найвищий рівень врожаю (4,31 т/га) забезпечило внесення добрив N30P80K130 + підживлення N60 + N30. Проведення трикратних позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® в цьому варіанті підвищувало врожайність насіння озимого ріпаку на 0,58 т/га.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.