МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»® —  ВАШ ГАРАНТ ВИСОКИХ ТА ЯКІСНИХ ВРОЖАЇВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. 

Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень

Озима пшениця — одна з найпоширеніших сільськогосподарських культур, яку вирощують в Україні на площі понад 6,5 млн га. За врожайністю та валовим збором зерна вона посідає провідну роль у формуванні продовольчого резерву нашої країни. Тому одержанню високих і стабільних урожаїв цієї культури слід надавати особливої уваги.

Величина врожаю озимої пшениці визначається рядом чинників, серед яких важливе місце посідає система удобрення. Серед зернових колосових культур озима пшениця найвибагливіша до умов живлення. Вона виносить з урожаєм значну кількість елементів живлення з ґрунту. Для формування врожаю зерна 10 ц/га необхідно: 28-37 кг азоту; 11-13 кг фосфору; 20-27 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг сірки та 5 г бору, 8,5 г міді, 270 г заліза, 82 г марганцю, 60 г цинку, 0,7 г молібдену. Важливу роль в системі удобрення відводиться мікроелементам таким як марганець, мідь, цинк.

Фізіологічна роль мікроелементів

Марганець (Mn) - бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з діяльністю окислювальних ферментів – оксидаз. Він сприяє синтезу та підвищенню вмісту цукрів у листках озимої пшениці, цим самим забезпечує вищу морозо- і зимостійкість, підвищує врожай. Найбільше рослини його засвоюють від фази кущіння до колосіння. 

Мідь (Cu) - входить до складу багатьох ферментів або активує їх дію. Ці ферменти беруть участь в процесах обміну речовин, фотосинтезі, диханні, впливають на азотний обмін у рослинах. Характерною особливістю дії міді є те, що цей елемент підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань, збільшує стійкість до вилягання, посухостійкість, жаростійкість та зимостійкість рослин. Найбільше міді рослини засвоюють від фази кущіння до колосіння.

Цинк  (Zn) - бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо. Він позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування зернівок пшениці в умовах суховіїв, де він сприяє нагромадженню в квітках органічних кислот, як захисних речовин. Крім того, цей елемент сприяє нагромадженню фітогормону ауксину який потрібний для росту міжвузлів.

Отже, внесення мікродобрив позитивно впливає на фізіолого-біохімічні процеси, що проходять у рослині, сприяє зниженню захворюваності, підвищенню врожайності і якості зерна.

Особливості позакореневих добрив «УАРОСТОК»®

Наукою та практикою доведено, що одним з ефективних засобів забезпечення рослин озимої пшениці мікроелементами є позакореневе підживлення мікродобривами. Мікродобрива «УАРОСТОК»ТМ від ТОВ «Український Аграрний Ресурс» за своїм хімічним складом, процентним вмістом поживних речовин та хелатною формою їх знаходження, відповідають кращим світовим зразкам макро – і мікродобрив, що застосовуються для позакореневого підживлення рослин озимої пшениці (табл.1).

Вони не містять хлору та інших шкідливих речовин, які пригнічують ріст і розвиток рослин. Виробництво мікродобрив відповідає міжнародному стандарту ISO 22000:2005.

Таблиця 1. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК»®, г/л

Марка

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe

Mn

B

Zn

Cu

Mo

Зерновий

80

-

-

51

37

3,6

12

2

2

9

0,05

Макро

60

120

60

0,2

10

1,4

1

0,2

2,2

2,5

0,05

Плодоношення

-

100

200

-

5

0,5

2

0,75

0,6

0,6

0,05

Марганець

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Мідь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

-

Цинк

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-


До складу мікродобрив «УАРОСТОК»® входить прилипач біологічного походження. Він дозволяє більш якісно та рівномірно розподілити діючу речовину по поверхні та утримувати на протязі довгого часу аж до повного засвоєння. Характерною особливістю є наявність в добриві біостимуляторів (гумінові кислоти та амінокислоти). Мікродобрива «УАРОСТОК»® нетоксичні для людей та тварин. За ступенем дії на організм вони відносяться до 4 класу небезпеки (мало небезпечна речовина).

Важливість позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® восени.

Відомо, що продуктивність озимої пшениці великою мірою визначається здатністю рослин протистояти несприятливим умовам зимового періоду. Високою морозо- і зимостійкістю відзначається озима пшениця яка утворює 2-4 пагони і нагромаджує у вузлах кущення до 30-35% цукру на суху речовину.

Щоб рослини озимої пшениці добре розвивались в осінній період та увійшли в зиму загартованими, їх потрібно повністю забезпечити макро- та мікроелементами. В осінній період рослини озимої пшениці споживають відносно невелику кількість елементів живлення, але дуже чутливі до їх нестачі, особливо фосфору та калію. Забезпечити рослини доступними формами фосфору та калію в цей період можна за рахунок використання позакореневих добрив «РОСТОК» Макро або «РОСТОК» Плодоношення у дозі 2-3 л/га.

«РОСТОК» Макро та «РОСТОК» Плодоношення - комплексні добрива для листкового підживлення які характеризуються високим вмістом в них фосфору та калію. Фосфор який знаходиться в добривах підсилює розвиток кореневої системи, підвищує енергію кущіння, збільшує синтез вуглеводів у листках та вузлах кущіння, сприяє кращому поглинанню азоту. Це створює сприятливі умови для розвитку рослин, підвищує їх стійкість проти низьких температур у зимовий період. Калій сприяє нагромадженню в рослинах вуглеводів, підтримує оптимальний водний баланс, підвищує стійкість рослин до хвороб. Також при підживленні озимої пшениці восени ми рекомендуємо до складу бакової суміші додавати висококонцентровані монодобрива «РОСТОК» Цинк, «РОСТОК» Марганець або «РОСТОК» Мідь в дозі 0,5-1 л/га. Ці, мікроелементи в осінній період дуже важливі для старто­вого розвитку рослин – вони беруть участь у вуглеводно­му, азотному обміні, підвищують кількість зв’язаної (незамерзаю­чої) води в рослині. Осіннє позакореневе підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® рекомендуємо проводити не пізніше, ніж за 15-20 днів до настання морозів і припинення осінньої вегетації.

Отже, використання високоефективних мікродобрив ТОВ «Український Аграрний Ресурс» в осінній період підвищує активність ферментативних систем у рослинному організмі, стимулює біохімічні процеси в клітинах, забезпечує поліпшення розвитку кореневої системи та додаткове накопичення цукрів у клітинах рослин, що гарантує успішну перезимівлю озимини.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.