МІСЦЕ МІКРОДОБРИВ «УАРОСТОК»® В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН 

В.Ю. Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень

Серед високоефективних заходів, які впливають на зростання урожайності сільськогосподарських культур і підвищення рентабельності їх виробництва, є позакореневе підживлення мікродобривами.

Мікроелементи, які входять до складу мікродобрив, приймають участь у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах в рослинах, сприяють активності ферментів, посилюють вуглеводний обмін, підвищують інтенсивність фотосинтезу. Їх роль у живленні рослин не обмежується активізацією ферментів, вони здатні утворювати комплекси з нуклеїновими кислотами та іншими сполуками, впливають на фізичні властивості і структуру клітини, стан і розвиток кореневої системи, формування репродуктивних органів тощо. Також слід пам’ятати, що кожен з мікроелементів відіграє свою фізіологічну роль і не може бути замінений іншим (табл.1).  

Таблиця 1. Фізіологічна роль мікроелементів

Елемент

Функції в рослині

 

Марганець

Mn

-  Бере участь у вивільненні енергії з молекул, розпаді гормонів рослин;

- Відіграє важливу роль у процесах засвоювання рослинами азоту;

-  Регулює фотосинтез, вуглеводний та білковий обмін;

- Бере участь у синтезі вітаміна С.

 

Бор

В

- Сприяє формуванню квіткових бруньок, заплідненню, дозріванню плодів;

- Поліпшує синтез та переміщення вуглеводів із листків до органів плодоношення.

- Відіграє важливу роль в діленні клітин та синтезі білків.

 

Мідь

Cu

- Відіграє важливу роль в формуванні генеративних органів;

- Входить до складу деяких ферментів, які приймають участь у вуглеводневому та білковому обміні;

-  Є каталізатором в процесах фотосинтезу та дихання.

 

Цинк

Zn

-  У складі ферментів бере участь у метаболізмі крохмалю й азоту;

- Контролює синтез амінокислоти триптофану (попередника ауксину, регулятора росту);

-  Регулює фосфорний обмін та біосинтез вітамінів.

 

Залізо

Fe

-  Бере участь у метаболізмі азоту і сірки;
-  Регулює фотосинтез, білковий обмін, біосинтез ауксинів;

-  Залучений у синтез хлорофілу;

- Бере участь в процесах фотосинтезу та дихання.

 

Молібден

Мо

-  Бере участь в фіксації молекулярного азота;

-  Вступає в окисно-відновні реакції та входить до складу ферментів;

- Бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу.

 

Кобальт

Со

-  Входить до складу вітаміну В12, необхідного для фіксації азоту в бобових рослинах;

-  Бере участь в процесі синтезу хлорофілу;

- Бере участь в окисно-відновних реакціях, а також в синтезі нуклеїнових кислот.

Останнім часом високу ефективність одержують при застосуванні мікроелементів у формі хелатів. В цих металоорганічних комплексах хелатуючий агент міцно утримує іон металу в розчинному стані хелатного  кільця  аж до самої миті потрапляння його в рослину.

На сьогоднішній день асортимент позакореневих добрив, які містять мікроелементи в формах хелатів, досить різноманітний. Одними з ефективними з наукової та практичної точки зору є екологічно безпечні добрива торгової марки «УАРОСТОК»®, які виробляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Аграрний Ресурс».

 «УАРОСТОК»® – це рідкі органо-мінеральні добрива, які містять збалансоване співвідношенням макро – мезо - та мікроелементів. Вони не містять хлору та інших шкідливих для культур речовин, які пригнічують їх ріст і розвиток. Слід зазначити, що виробництво мікродобрив відповідає міжнародному стандарту ISO 22000:2005.

У якості хелатуючого агента при виробництві мікродобрив «УАРОСТОК»® використовується етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА), яка з біологічної точки зору є найперспективніша для створення комплексонатів мікродобрив. ЕДТА має високу константу міцності та сильніше утримує мікроелементи в середині хелатного кільця, а це в свою чергу забезпечує високу доступність поживних елементів для рослини.

До складу мікродобрив «УАРОСТОК»® входить прилипач біологічного походження. Він дозволяє більш якісно та рівномірно розподілити діючу речовину по поверхні та утримувати на протязі довгого часу аж до повного засвоєння. Характерною особливістю є наявність в добриві біостимуляторів (гумінові кислоти та амінокислоти). Якщо аналізувати кожну з них окремо то треба відмітити наступне.

Гумінові кислоти мають високі фізіологічно активні властивості, у невеликій кількості вони є стимуляторами росту і розвитку рослин. Під їхнім впливом  підвищується проникність мікроелементів до клітинних мембран, що забезпечує покращення засвоєння їх рослиною з подальшим збільшенням активності багатьох ферментів, а це в свою чергу збільшує синтез білків і вуглеводів.

Амінокислоти –  це структурні одиниці для побудови білків. Їм притаманна  функція хелатуючого агента, що дозволяє покращити і підвищити процес хелатизації мікроелементів, завдяки чому,  транспортування і засвоєння їх рослиною збільшується.  Амінокислоти забезпечують також антистресову дію на рослину, знижуючи її під час або після стресової ситуації завдяки превентивному або лікувальному їх ефекту. Важливе значення амінокислот полягає у покращенні роботи продихів листкового апарату рослин.

Позакореневе підживлення мікродобривами можливо поєднувати з обробкою засобами захисту рослин, стимуляторами, регуляторами росту, провівши попередньо тест на сумісність.

Позакореневе підживлення добривами «УАРОСТОК»® забезпечує:

  • швидке надходження елементів живлення в клітини рослин;
  • зростання ефективності засвоєння NPK кореневою системою рослин із добрив та ґрунту на 10-30%;
  • оптимальні умови для росту та розвитку рослин;
  • підвищення толерантності рослин до стресових умов, що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов, грибкових та бактеріальних хвороб тощо;
  • стимулювання життєво важливих біохімічних, обмінних процесів;
  • підвищення на 10-20% врожайності та поліпшення якості товарної продукції.

Добрива нового покоління «УАРОСТОК»® відносяться до малотоксичних речовин, не виявляють негативного впливу на мікрофлору ґрунтів  і легко засвоюються рослинами. Застосування хелатних добрив «УАРОСТОК»® у відповідні фази росту та розвитку сільськогосподарських культур дає можливість не лише швидко усунути дефіцит елементів живлення у рослинах, але й підвищити імунітет рослин і стійкість до захворювань та різних стресових ситуацій.


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.